Inspekce nemovitostí NEMOPAS - Pardubice

 

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí.

Nekupujte zajíce v pytli

Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit "zajíce v pytli"

Neprodávejte s rizikem pozdějšího zrušení prodeje.

Prodávající se jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového Občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Odhalte skryté vady před koupí či prodejem.

Malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina ve stropě může skrývat problém za několik stovek tisíc korun. Zjevné i skryté technické problémy vyhledává náš tým inspektorů v rámci služby inspekce nemovitostí a dalších služeb.

Co je inspekce nemovitosti a kdo ji provádí?

Inspekce nemovitostí je zjištění technického stavu domu – jeho skrytých i zjevných vad. V rámci inspekce se poruchy a rizika poruch objektu vyhodnocují na základě zjevných projevů, zkušeností inspektora a neinvazních měřicích přístrojů. V případě podezření na poruchu, která se nedá prokázat při inspekci (potřeba sondy, delší měření apod.), je klient o podezření informován a jsou mu doporučena potřebná další měření či průzkumy.
Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a je vyškolen na vyhledávání poruch nemovitostí.

Co inspekce nemovitosti NEMOPAS hodnotí? (metodika NEMOPAS)

Nemopas se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. Devátým oborem je hodnocení samotného pozemku. Metodiku vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.
Metodika Nemopas prověřuje u nemovitosti výskyt více než 130 rizik poruch vad v následujících technických oborech:

Statika
Úniky tepla
Izolace proti vodě
Zvuk a hluk
Technické zařízení budovy
Bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
Škodlivé látky a zdravé bydlení
Povrch podlah a stěn
Pozemky

Varianty inspekce Nemopas a co zákazník dostane?

PROHLÍDKA NEMOVITOSTI S CERTIFIKOVANÝM INSPEKTOREM
Certifikovaný inspektor nemovitostí se účastní prohlídky nebo převzetí bytu nebo rodinného domu a během prohlídky upozorňuje zákazníka na zjevné poruchy i na rizika poruch (skryté vady). Všechny informace jsou sděleny objednateli během prohlídky na objektu a nevystavuje se "Technický průkaz nemovitosti". Při převzetí novostavby uvede svá zjištění do předávacího protokolu.

INSPEKCE NEMOVITOSTI – ZÁKLAD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS.

INSPEKCE NEMOVITOSTI - STANDARD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko či vada je podrobně analyzována na samostatném listě.

INSPEKCE NEMOVITOSTI - KOMPLET
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko či vada je podrobně popsána na samostatném listě. Ke každému riziku či vadě je navržen způsob sanace a ta je řádově oceněna. Na titulní straně je uvedena celková řádová cena všech sanací na nemovitosti.

INSPEKCE POZEMKU
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost - pozemek. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ POZEMKU, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis pozemku a jeho případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik pozemků podle metodiky NEMOPAS.

Orientační ceník inspekčních služeb

Inspekce nemovitosti KOMPLET – rodinný dům

 20 000,- Kč

Inspekce nemovitosti STANDARD – rodinný dům

 16 000,- Kč

Inspekce nemovitosti ZÁKLAD – rodinný dům 

 12 000,- Kč

Prohlídka s inspektorem, přejímka nového RD 

 6 000,- Kč

Inspekce nemovitosti KOMPLET – byt

16 000,- Kč

Inspekce nemovitosti STANDARD – byt 

13 000,- Kč

Inspekce nemovitosti ZÁKLAD – byt

10 000,- Kč

Prohlídka s inspektorem, přejímka nového bytu 

5 000,- Kč
Inspekce pozemku  8 000,- Kč

  

 

 


Všechny ceny jsou uváděny bez DPH


Inspekce Nemopas je se zárukou.

Provozovatel inspekce Nemopas společnost Dekprojekt s.r.o. poskytuje klientům záruku 3 roky na budoucí výskyt poruch na jejich nemovitosti. Záruka se vztahuje na rizika poruch, které jsou ve zprávě z inspekce Nemopas označeny jako ty, které nenastanou. Záruka se nevztahuje na poruchy v technických oborech, jejichž hodnocení si zákazník neobjednal a na ty, které vznikly opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

Inspekce nemovitosti je k dispozici do 7 pracovních dnů.

Do 24 hod po obdržení poptávky vám zavolá příslušný regionální inspektor nemovitostí a domluví s vámi vhodnou variantu inspekce, termín návštěvy na objektu a zašle Vám cenovou nabídku.
Po provedení průzkumu na nemovitosti do 7 pracovních dnů vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI a klientovi s patřičným komentářem zašle.