Průběh inspekce nemovitosti

Jako autorizovaný inženýr a certifikovaný inspektor nemovitosti Vám provedu inspekci Vaší nemovitosti.

Průběh inspekce

Zajímá Vás, jak bude inspekce nemovitosti vypadat a co všechno budeme při kontrole zjišťovat a kontrolovat? Při inspekci obecně se především jedná o prověření hydroizolace, statiky, povrchů, zvuku a hluku, úniků tepla, bezpečnostních rizik, zdravotních rizik, technických zařízení a další.  

Hydroizolace

Při prověřování hydroizolace kontrolujeme především hydroizolaci základů (spodní stavby), fasády, šikmé střechy, ploché střechy, terasy, dále vnitřní izolace jako jsou koupelny a mokré provozy.

Statika

Z pohledu statiky prověřujeme statiku základů domu, svislých a vodorovných nosných konstrukcí, nenosných konstrukcí, statiku  krovu.

Povrchy

Inspekce povrchů probíhá kontrolou omítek, kontaktních zateplovacích systémů, obkladů a dlažeb, dřevěných, popř. laminátových podlah,. Kontrolujeme poruchy na površích, které jsou často způsobené působením vlhkosti či statickými poruchami. Zde není posuzována rovnost jednotlivých povrchů.

Akustika

V oboru akustiky prověřujeme zvukovou izolaci vnitřních konstrukcí, vnějších konstrukcí, jaký je hluk z technického vybavení, jak jsou řešené principy prostorové akustiky, zda není slyšet hluk ze společných prostor.

Únik tepla

Na základě předložených energetických dokumentů proměřujeme množství úniku tepla, principy tepelných izolací a typických detailů stavby.

Požární a zdravotní rizika

Požární rizika mohou být nevyhovující z důvodu chybějících opatření, nevhodných řešení, bezpečnostních rizik – např. schodiště, zábradlí, převisy střech apod.

Z pohledu zdravotní nezávadnosti nemusí vyhovovat situace v domě kvůli kondenzaci vodních par, tvoření se plísní, špatné možnosti větrání, tepelné pohody, obsahu radonu v podloží apod.

Kontrola technických zařízení

U technických zařízení proběhne inspekce viditelných prvků elektroinstalace, principů řešení vytápění, větrání, rozvodů vody, likvidace odpadních vod, rozvody plynu.

Nejčastější závady a reklamace na domě

Mezi nejčastěji odhalené vady naší inspekcí nemovitosti je vlhkost v domě, plísně v interiéru, rozpor stavby se smlouvou o dílo, zatékání do střechy, křivé rámy a křídla oken, netěsnosti oken a dveří, praskliny styků příček a stěn, trhliny v sádrokartonových konstrukcích nebo například křivosti povrchů.

Problémy, které se v domě u našich zákazníků často vyskytují je právě vlhkost, plíseň, špatně provedené zateplení fasády a další.