Inspektor nemovitostí, odborník na Vaší straně - Nemopas Pardubice

Zkušenost s projektováním a následnou kontrolou průběhu realizace staveb - spolehněte se na kvalifikovanou osobu

Autorizovaný inženýr

Jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s praxí od roku 2002. Projektuji převážně bytové a občanské stavby, mám zkušenosti s prováděním autorských dozorů na stavbách.

Certifikovaný inspektor nemovitostí

Jsem certifikovaným inspektorem, členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.

Odhadce nemovitostí

Jako odhadce nemovitostí působím v okresu Pardubice. Specializuji se na tržní hodnotu rodinných domů, na cenu obvyklou. Průběžně pracuji na tvorbě a rozšiřování vlastní databáze skutečných kupních cen rodinných domů, kam ročně doplňuji 200-300 zobchodovaných nemovitostí.

 

Všechny tyto tři obory se vzájemně prolínají. Kladu důraz na kvalitní návrh, mám zpětnou vazbu z dozorování průběhu výstavby a dokážu vyhodnotit vliv technického stavu na hodnotu nemovitosti.